លក់ ផ្ទះ Daun Penh
លក់ ផ្ទះ Daun Penh
លក់ ផ្ទះ Daun Penh
លក់ ផ្ទះ Daun Penh
លក់ ផ្ទះ Daun Penh
លក់ ផ្ទះ Daun Penh
លក់ ផ្ទះ Daun Penh
លក់ ផ្ទះ Daun Penh

លក់ ផ្ទះ Daun Penh Chey Chumneah

$ 50,000

លក់ ផ្ទះ Daun Penh Chey Chumneah

$ 50,000

For under $60,000 we doubt you will find anything as good and with some detailing, this will be a great investment.

Accessed through a clean and safe alley and located on the second floor, bathed in lots of natural light, this large space is waiting for someone to call it home. Air-conditioning and hot water is yet to be installed, but the balcony, mezzanine and shared terrace will make it all worthwhile.

Original ID: DP4.A8

សង្ខេប

 • លេខយោង DP4.A8
 • បន្ទប់ 6 បន្ទប់
 • ក្រទ្បាផ្ទៃ 90 m²
 • លក្ខខណ្ឌ លក្ខខណ្ឌល្អ
 • ជាន់ ជាន់ទីី៣
 • បែមុខទៅ ទិស​ខាង​កើត

ទីតាំង

 • 2 បន្ទប់គេង
 • 2 បន្ទប់ទឹក
 • 1 រានហាាល
 • 1 បន្្ទប់ទទួលភ្ញៀវ
 • 1 ផ្ទះបាយ
លក់ ផ្ទះ Daun Penh Chey Chumneah
លក់ ផ្ទះ Daun Penh Chey Chumneah
លក់ ផ្ទះ Daun Penh Chey Chumneah
លក់ ផ្ទះ Daun Penh Chey Chumneah
លក់ ផ្ទះ Daun Penh Chey Chumneah
លក់ ផ្ទះ Daun Penh Chey Chumneah
លក់ ផ្ទះ Daun Penh Chey Chumneah
លក់ ផ្ទះ Daun Penh Chey Chumneah