លក់ ផ្ទះល្វែង Daun Penh
លក់ ផ្ទះល្វែង Daun Penh
លក់ ផ្ទះល្វែង Daun Penh
លក់ ផ្ទះល្វែង Daun Penh
លក់ ផ្ទះល្វែង Daun Penh
លក់ ផ្ទះល្វែង Daun Penh
លក់ ផ្ទះល្វែង Daun Penh
លក់ ផ្ទះល្វែង Daun Penh
លក់ ផ្ទះល្វែង Daun Penh
លក់ ផ្ទះល្វែង Daun Penh

លក់ ផ្ទះល្វែង Daun Penh Phsar Chas

$ 105,000

លក់ ផ្ទះល្វែង Daun Penh Phsar Chas

$ 105,000

Located near to the Old Market, only three blocks from the riverfront, is this beautifully renovated Colonial shophouse. An extraordinary rarity in Phnom Penh is a truly Colonial building with a floor plan and internal height that offers potential as a comfortable urban living space or a chic designer office.
Access to this first floor, hard titled property is directly from the street via well-maintained stairs (shared with another owner). A mezzanine space of approximately 20 sqm serves as sleeping area or office.
Whichever way you look at it, the potential is there.

• Authentic Colonial building
• Hard title – first floor
• Furnished
• Air-conditioning / hot water
• Tastefully renovated with original features remaining
• High ceiling
• Great, direct street access
• Modernised kitchen and bathroom

Original ID: DP1.C1

សង្ខេប

 • លេខយោង DP1.C1
 • ក្រទ្បាផ្ទៃ 66 m²
 • ផ្ទៃដី​សរុប 66 m²
 • កំដៅ ម៉ាស៊ីនត្រជាក់
 • ទឹក Individual
 • លក្ខខណ្ឌ លក្ខខណ្ឌល្អ
 • ជាន់ ជាន់ទី១ ជាន់ / 2
 • បែមុខទៅ ទិស​ខាង​កើត
 • ការមើល មើលឃើញតិច

ទីតាំង

 • 1 បន្ទប់ទឹក
 • 1 បន្ទប់គេង
 • 1 ផ្ទះបាយ
 • 1 បន្្ទប់ទទួលភ្ញៀវ

សេវាកម្ម

 • ម៉ាស៊ីនត្រជាក់
 • គ្រឿងសង្ហារឹម
 • អ៊ីនធើណេត
លក់ ផ្ទះល្វែង Daun Penh Phsar Chas
លក់ ផ្ទះល្វែង Daun Penh Phsar Chas
លក់ ផ្ទះល្វែង Daun Penh Phsar Chas
លក់ ផ្ទះល្វែង Daun Penh Phsar Chas
លក់ ផ្ទះល្វែង Daun Penh Phsar Chas
លក់ ផ្ទះល្វែង Daun Penh Phsar Chas
លក់ ផ្ទះល្វែង Daun Penh Phsar Chas
លក់ ផ្ទះល្វែង Daun Penh Phsar Chas
លក់ ផ្ទះល្វែង Daun Penh Phsar Chas
លក់ ផ្ទះល្វែង Daun Penh Phsar Chas