ជួល អគារស្នាក់នៅរូម 7 Makara
ជួល អគារស្នាក់នៅរូម 7 Makara
ជួល អគារស្នាក់នៅរូម 7 Makara
ជួល អគារស្នាក់នៅរូម 7 Makara
ជួល អគារស្នាក់នៅរូម 7 Makara
ជួល អគារស្នាក់នៅរូម 7 Makara
ជួល អគារស្នាក់នៅរូម 7 Makara
ជួល អគារស្នាក់នៅរូម 7 Makara
ជួល អគារស្នាក់នៅរូម 7 Makara
ជួល អគារស្នាក់នៅរូម 7 Makara
ជួល អគារស្នាក់នៅរូម 7 Makara
ជួល អគារស្នាក់នៅរូម 7 Makara
ជួល អគារស្នាក់នៅរូម 7 Makara
ជួល អគារស្នាក់នៅរូម 7 Makara
ជួល អគារស្នាក់នៅរូម 7 Makara
ជួល អគារស្នាក់នៅរូម 7 Makara
ជួល អគារស្នាក់នៅរូម 7 Makara
ជួល អគារស្នាក់នៅរូម 7 Makara
ជួល អគារស្នាក់នៅរូម 7 Makara

ជួល អគារស្នាក់នៅរូម 7 Makara

$ 1,000

ជួល អគារស្នាក់នៅរូម 7 Makara

$ 1,000

High above Makara in the Skyline condominium is this large two-bedroom condo with breathtaking views across the city of Phnom Penh.

The unit comes standard with quality fixtures and fittings, built-in wardrobes, tiled flooring, kitchen complete with cooker hobs and exhaust hoods, full air-conditioning and central water heating. It comes fully furnished – including washing machine, refrigerator and microwave oven – and has plenty of storage and modern touches throughout.

The Skyline building combines luxury and practicality due to the extensive experience of the developer. It consists of a 39-storey mixed use tower and 2 blocks of 29-storey pure residential towers. There is 6-storey car park (with 578 lots), a 3 storey commercial shopping plaza on the ground floors (to be completed).

Centrally-located in the heart of the Phnom Penh CBD, Skyline is close to many prominent landmarks, such as The Peace Palace, Vattanac Capital Tower, Canadia Tower, Central Market and major International and local banks.

• 36th floor
• Large balcony with panoramic views
• North-West orientation
• Air-conditioning throughout
• Hot water
• CCTV and smoke alarms
• Street and elevator access
• 24-hour security / parking
• Onsite swimming pool and fully equipped gymnasium
• Sky terrace and BBQ pad, reading room, outdoor fitness area, landscape deck and wading pool
• Business amenities, including function rooms
• Huge sky terrace

Original ID: PPM.A2

សង្ខេប

 • លេខយោង PPM.A2
 • ក្រទ្បាផ្ទៃ 107 m²
 • ផ្ទៃដី​សរុប 107 m²
 • កំដៅ ម៉ាស៊ីនត្រជាក់
 • ទឹក Collective
 • លក្ខខណ្ឌ លក្ខខណ្ឌល្អបំផុត
 • ជាន់ ទី៣៦
 • បែមុខទៅ ទិស​ខាងជើង, ទិស​ខាងលិច
 • ការមើល មើលឃើញទេសភាពទាំងមូល ទីក្រុង

ទីតាំង

 • 2 បន្ទប់គេង
 • 2 បន្ទប់ទឹក
 • 1 រានហាាល
 • 1 ផ្ទះបាយ
 • 1 ចំណត
 • 1 បន្្ទប់ទទួលភ្ញៀវ

សេវាកម្ម

 • ម៉ាស៊ីនត្រជាក់
 • គ្រឿងសង្ហារឹម
 • អ៊ីនធើណេត
 • ជណ្តើរយោង
 • កណ្តឹងរោទិ៍
 • សន្តិសុខវីដេអូ
 • អាងហែលទឹក
 • ប្រព័ន្ធបាញ់ទឹកការពារអគ្គីភ័យ
ជួល អគារស្នាក់នៅរូម 7 Makara
ជួល អគារស្នាក់នៅរូម 7 Makara
ជួល អគារស្នាក់នៅរូម 7 Makara
ជួល អគារស្នាក់នៅរូម 7 Makara
ជួល អគារស្នាក់នៅរូម 7 Makara
ជួល អគារស្នាក់នៅរូម 7 Makara
ជួល អគារស្នាក់នៅរូម 7 Makara
ជួល អគារស្នាក់នៅរូម 7 Makara
ជួល អគារស្នាក់នៅរូម 7 Makara
ជួល អគារស្នាក់នៅរូម 7 Makara
ជួល អគារស្នាក់នៅរូម 7 Makara
ជួល អគារស្នាក់នៅរូម 7 Makara
ជួល អគារស្នាក់នៅរូម 7 Makara
ជួល អគារស្នាក់នៅរូម 7 Makara
ជួល អគារស្នាក់នៅរូម 7 Makara
ជួល អគារស្នាក់នៅរូម 7 Makara
ជួល អគារស្នាក់នៅរូម 7 Makara
ជួល អគារស្នាក់នៅរូម 7 Makara
ជួល អគារស្នាក់នៅរូម 7 Makara