លក់ ខុនដូ Chamkarmon
លក់ ខុនដូ Chamkarmon
លក់ ខុនដូ Chamkarmon
លក់ ខុនដូ Chamkarmon
លក់ ខុនដូ Chamkarmon
លក់ ខុនដូ Chamkarmon
លក់ ខុនដូ Chamkarmon
លក់ ខុនដូ Chamkarmon
លក់ ខុនដូ Chamkarmon
លក់ ខុនដូ Chamkarmon
លក់ ខុនដូ Chamkarmon
លក់ ខុនដូ Chamkarmon
លក់ ខុនដូ Chamkarmon
លក់ ខុនដូ Chamkarmon
លក់ ខុនដូ Chamkarmon
លក់ ខុនដូ Chamkarmon
លក់ ខុនដូ Chamkarmon

លក់ ខុនដូ Chamkarmon Tonle Bassac

$ 110,000

លក់ ខុនដូ Chamkarmon Tonle Bassac

$ 110,000

This penthouse level apartment is now available for sale to the intrepid investor.

Being north facing on the 19th floor with views over Koh Pich and only minutes to Aeon Mall and Naga World, it offers the opportunity for good rental returns.

Having a deep false ceiling, this apartment could be renovated and enlarged into a 2 BR penthouse, which is in much demand in this locale.

• Unfurnished
• Air-conditioning and hot water
• Street and four elevator access
• Undercover parking and 24-hour security
• On-site supermarket and eatery
• On-site maintenance
• Maintenance charge $33/month
• Gymnasium and children’s play area
• Condo title

Original ID: KP.A3

សង្ខេប

 • លេខយោង KP.A3
 • បន្ទប់ 3 បន្ទប់
 • ក្រទ្បាផ្ទៃ 36 m²
 • ផ្ទៃដី​សរុប 46 m²
 • កំដៅ ម៉ាស៊ីនត្រជាក់
 • ទឹក Collective
 • លក្ខខណ្ឌ លក្ខខណ្ឌល្អបំផុត
 • ជាន់ ជាន់ទីី១៩ ជាន់ / 19
 • បែមុខទៅ ទិស​ខាងជើង
 • ការមើល គ្មានអ្វីបាំង

ទីតាំង

 • 1 បន្ទប់ទឹក
 • 1 បន្ទប់គេង
 • 1 បន្ទប់ទទួួលទានអាហារ
 • 1 ផ្ទះបាយ
 • 1 ចំណតខាងក្នុង

សេវាកម្ម

 • ម៉ាស៊ីនត្រជាក់
 • ជណ្តើរយោង
 • កណ្តឹងរោទិ៍
 • សន្តិសុខវីដេអូ
លក់ ខុនដូ Chamkarmon Tonle Bassac
លក់ ខុនដូ Chamkarmon Tonle Bassac
លក់ ខុនដូ Chamkarmon Tonle Bassac
លក់ ខុនដូ Chamkarmon Tonle Bassac
លក់ ខុនដូ Chamkarmon Tonle Bassac
លក់ ខុនដូ Chamkarmon Tonle Bassac
លក់ ខុនដូ Chamkarmon Tonle Bassac
លក់ ខុនដូ Chamkarmon Tonle Bassac
លក់ ខុនដូ Chamkarmon Tonle Bassac
លក់ ខុនដូ Chamkarmon Tonle Bassac
លក់ ខុនដូ Chamkarmon Tonle Bassac
លក់ ខុនដូ Chamkarmon Tonle Bassac
លក់ ខុនដូ Chamkarmon Tonle Bassac
លក់ ខុនដូ Chamkarmon Tonle Bassac
លក់ ខុនដូ Chamkarmon Tonle Bassac
លក់ ខុនដូ Chamkarmon Tonle Bassac
លក់ ខុនដូ Chamkarmon Tonle Bassac