លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Daun Penh
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Daun Penh
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Daun Penh
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Daun Penh
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Daun Penh
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Daun Penh
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Daun Penh
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Daun Penh
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Daun Penh
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Daun Penh
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Daun Penh
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Daun Penh

លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Daun Penh Phsar Kandal II

$ 125,000

លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Daun Penh Phsar Kandal II

$ 125,000

Located 200 metres north of Kandal Market and only 50 metres from Riverside Quay, this large apartment will serve well into the future. With some updating, it will make a lovely domicile or investment, given its proximity to the river.

• Fully furnished
• Large kitchen and living area
• Generous verandah overlooking Street 130
• Fully air conditioned
• Solar powered hot water system
• Soft title

Original ID: DP2.I2

សង្ខេប

 • លេខយោង DP2.I2
 • បន្ទប់ 7 បន្ទប់
 • ក្រទ្បាផ្ទៃ 90 m²
 • ផ្ទៃដី​សរុប 90 m²
 • កំដៅ ម៉ាស៊ីនត្រជាក់
 • ទឹក Individual
 • លក្ខខណ្ឌ លក្ខខណ្ឌល្អ
 • ជាន់ ជាន់ទីី៥
 • បែមុខទៅ ទិស​ខាងជើង
 • ការមើល គ្មានអ្វីបាំង

ទីតាំង

 • 3 បន្ទប់គេង
 • 2 បន្ទប់ទឹក
 • 1 រានហាាល
 • 1 ផ្ទះបាយ
 • 1 បន្្ទប់ទទួលភ្ញៀវ

សេវាកម្ម

 • ម៉ាស៊ីនត្រជាក់
 • គ្រឿងសង្ហារឹម
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Daun Penh Phsar Kandal II
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Daun Penh Phsar Kandal II
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Daun Penh Phsar Kandal II
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Daun Penh Phsar Kandal II
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Daun Penh Phsar Kandal II
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Daun Penh Phsar Kandal II
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Daun Penh Phsar Kandal II
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Daun Penh Phsar Kandal II
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Daun Penh Phsar Kandal II
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Daun Penh Phsar Kandal II
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Daun Penh Phsar Kandal II
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Daun Penh Phsar Kandal II