ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Chamkarmon
ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Chamkarmon
ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Chamkarmon
ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Chamkarmon
ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Chamkarmon
ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Chamkarmon
ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Chamkarmon

ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Chamkarmon Tonle Bassac

$ 2,500

ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Chamkarmon Tonle Bassac

$ 2,500

This beautifully designed, thoroughly modern office space offers the best of all worlds to a small and upwardly-mobile business. With four separate office spaces and a large, greened verandah all with a stone’s throw from the Independence Monument, it offers luxury and modernity at a reasonable price.

• Two open plan office spaces
• Large verandah / terrace
• Air-conditioning throughout
• Parking / 24-hour security
• EDC ($0.25/kwH)
• Water ($5/month)
• Minimum lease period 6 months
• Deposit 1 month

Original ID: TLB.A6

សង្ខេប

  • លេខយោង TLB.A6
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 200 m²
  • ផ្ទៃដី​សរុប 200 m²
  • កំដៅ ម៉ាស៊ីនត្រជាក់
  • ទឹក Individual
  • លក្ខខណ្ឌ លក្ខខណ្ឌល្អបំផុត
  • ការមើល គ្មានអ្វីបាំង

ទីតាំង

  • 1 បន្ទប់ទឹក

សេវាកម្ម

  • ម៉ាស៊ីនត្រជាក់
ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Chamkarmon Tonle Bassac
ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Chamkarmon Tonle Bassac
ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Chamkarmon Tonle Bassac
ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Chamkarmon Tonle Bassac
ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Chamkarmon Tonle Bassac
ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Chamkarmon Tonle Bassac
ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Chamkarmon Tonle Bassac