ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Sen Sok
ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Sen Sok
ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Sen Sok
ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Sen Sok
ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Sen Sok
ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Sen Sok
ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Sen Sok
ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Sen Sok
ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Sen Sok
ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Sen Sok
ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Sen Sok
ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Sen Sok
ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Sen Sok
ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Sen Sok
ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Sen Sok
ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Sen Sok
ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Sen Sok
ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Sen Sok
ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Sen Sok
ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Sen Sok

ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Sen Sok

$ 2,000

ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Sen Sok

$ 2,000

Located in a secure community in Sen Sok is this large, comfortable and well-appointed villa. With loads of natural light, large front yard for parking, entertaining or playing, manicured garden and well-proportioned rooms throughout, this will suit a medium-sized family to a tee.

With a stunning, curved staircase each floor both separates and connects the four bedrooms and five bathrooms and balconies on the first and second floors.

• Fully furnished
• Open plan living / dining
• Comfortable kitchen area with large refrigerator and plenty of storage
• Air-conditioning / hot water
• 4 bedrooms / 5 bathrooms
• Off street parking (car and moto)
• Private courtyard
• EDC and water (State rates)
• Minimum lease period 12 months
• 3-month deposit

Original ID: SS.GPP1

សង្ខេប

 • លេខយោង SS.GPP1
 • ក្រទ្បាផ្ទៃ 210 m²
 • ផ្ទៃដី​សរុប 210 m²
 • ទឹក Individual
 • លក្ខខណ្ឌ លក្ខខណ្ឌល្អ
 • ជាន់ ជាន់ផ្ទាល់ដី / 2 floors
 • បែមុខទៅ ទិស​ខាង​កើត, ទិស​ខាងត្បូង
 • ការមើល មើលឃើញទេសភាពទាំងមូល

ទីតាំង

 • 4 បន្ទប់គេង
 • 5 បន្ទប់ទឹក
 • 1 បន្្ទប់ទទួលភ្ញៀវ
 • 1 ផ្ទះបាយ
 • 2 រានហាាល

សេវាកម្ម

 • ម៉ាស៊ីនត្រជាក់
 • គ្រឿងសង្ហារឹម
 • អ៊ីនធើណេត
 • អនុញ្ញាតសត្វចិញ្ចឹម
ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Sen Sok
ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Sen Sok
ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Sen Sok
ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Sen Sok
ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Sen Sok
ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Sen Sok
ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Sen Sok
ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Sen Sok
ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Sen Sok
ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Sen Sok
ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Sen Sok
ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Sen Sok
ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Sen Sok
ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Sen Sok
ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Sen Sok
ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Sen Sok
ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Sen Sok
ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Sen Sok
ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Sen Sok
ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Sen Sok