ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Daun Penh
ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Daun Penh
ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Daun Penh
ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Daun Penh
ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Daun Penh
ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Daun Penh
ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Daun Penh
ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Daun Penh
ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Daun Penh

ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Daun Penh Phsar Kandal I

$ 410 (Fees included)

ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Daun Penh Phsar Kandal I

$ 410 (Fees included)

$350/month (+$60/month management fees)

is proud to announce the release of a superbly appointed studio apartment at 163 Sisowath Quay with original art deco tiling and furniture.

Secure access is gained directly from the street into the lobby with an elevator and the original, gracefully curved staircase to all floors.

Despite a modest 60m2 floor area, the four metre ceiling gives an uplifting feeling of space. Rich art deco tiling and hand-crafted woodwork and furniture throughout the studio apartment are reminiscent of the halcyon days of Phnom Penh. Tenants have the option of fully/part furnished or unfurnished.

The kitchen and bathroom are well appointed with modern appliances and the entire apartment is air-conditioned with a ceiling fan to ensure comfort - even at the height of summer.

The mezzanine level sleeping area has generous storage (with plenty of shelving and clothes hanging space) and, being at the rear of the building, is a quiet and private haven.

Management fees cover the following:

1. Security: Digicode door and intercom system, including a team of four guards working in shifts who have been with the building for 14 years. Not only are they completely trustworthy, but tenants are welcome to direct any queries or concerns to any of the guards.
2. Maintenance: All maintenance is managed by the building and tenants are encouraged to raise any concerns for the technicians to promptly attend to. The air-conditioning units are serviced every two months (cleaning, gas refill, etc.).
3. Elevator: Maintenance of elevator in 163, which is the only residential building on Sisowath Quay with such equipment.
4. Cleaning of common areas

The owners of the building are proud of what is on offer and believes it is what separates this building from many in Riverside. Tenants usually hold longer term leases and come from all corners of the globe.

Security, personal safety and comfort are the primary concerns of the owner and in the 14 years of operation, there have never been any security issues.

Immediate inspection is a must. This property will not be vacant for long!

សង្ខេប

 • លេខយោង DP2.C32
 • ក្រទ្បាផ្ទៃ 60 m²
 • ផ្ទៃដី​សរុប 60 m²
 • កំដៅ ម៉ាស៊ីនត្រជាក់
 • ទឹក Individual
 • លក្ខខណ្ឌ លក្ខខណ្ឌល្អបំផុត
 • ជាន់ ជាន់ទីី៣ ជាន់ / 6
 • បែមុខទៅ ទិស​ខាងលិច

ទីតាំង

 • 1 បន្ទប់ទឹក
 • 1 បន្ទប់គេង
 • 1 ផ្ទះបាយ
 • 1 បន្្ទប់ទទួលភ្ញៀវ

សេវាកម្ម

 • ម៉ាស៊ីនត្រជាក់
 • គ្រឿងសង្ហារឹម
 • អ៊ីនធើណេត
 • ជណ្តើរយោង
 • កណ្តឹងរោទិ៍
 • សន្តិសុខវីដេអូ
ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Daun Penh Phsar Kandal I
ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Daun Penh Phsar Kandal I
ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Daun Penh Phsar Kandal I
ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Daun Penh Phsar Kandal I
ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Daun Penh Phsar Kandal I
ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Daun Penh Phsar Kandal I
ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Daun Penh Phsar Kandal I
ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Daun Penh Phsar Kandal I
ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Daun Penh Phsar Kandal I