ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Daun Penh
ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Daun Penh
ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Daun Penh
ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Daun Penh
ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Daun Penh
ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Daun Penh

ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Daun Penh Chey Chumneah

$ 900

ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Daun Penh Chey Chumneah

$ 900

This beautifully designed and thoroughly modern apartment offers the best of all worlds, being a stone throw from the Independence Monument, offering luxury and modernity at a reasonable price.

• Large verandah / terrace
• Air-conditioning throughout
• Parking
• Low energy appliances incl. fridge and w/machine
• EDC ($0.25/kwH) and water ($5/month)
• Minimum lease period 6 months
• Deposit 1 month

Original ID: DP4.K2

សង្ខេប

 • លេខយោង DP4.K2
 • ក្រទ្បាផ្ទៃ 90 m²
 • ផ្ទៃដី​សរុប 90 m²
 • កំដៅ ម៉ាស៊ីនត្រជាក់
 • ទឹក Individual
 • លក្ខខណ្ឌ លក្ខខណ្ឌល្អបំផុត
 • ជាន់ ជាន់ទី១
 • ការមើល មើលឃើញតិច

ទីតាំង

 • 1 បន្ទប់ទឹក
 • 1 បន្ទប់គេង
 • 1 រានហាាល
 • 1 ផ្ទះបាយ
 • 1 ចំណតខាងក្នុង

សេវាកម្ម

 • ម៉ាស៊ីនត្រជាក់
 • គ្រឿងសង្ហារឹម
 • អ៊ីនធើណេត
 • អនុញ្ញាតសត្វចិញ្ចឹម
ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Daun Penh Chey Chumneah
ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Daun Penh Chey Chumneah
ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Daun Penh Chey Chumneah
ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Daun Penh Chey Chumneah
ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Daun Penh Chey Chumneah
ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Daun Penh Chey Chumneah