លក់ ពាណិជ្ជកម្ម Kampot
លក់ ពាណិជ្ជកម្ម Kampot
លក់ ពាណិជ្ជកម្ម Kampot
លក់ ពាណិជ្ជកម្ម Kampot
លក់ ពាណិជ្ជកម្ម Kampot
លក់ ពាណិជ្ជកម្ម Kampot
លក់ ពាណិជ្ជកម្ម Kampot
លក់ ពាណិជ្ជកម្ម Kampot
លក់ ពាណិជ្ជកម្ម Kampot
លក់ ពាណិជ្ជកម្ម Kampot
លក់ ពាណិជ្ជកម្ម Kampot
លក់ ពាណិជ្ជកម្ម Kampot
លក់ ពាណិជ្ជកម្ម Kampot
លក់ ពាណិជ្ជកម្ម Kampot
លក់ ពាណិជ្ជកម្ម Kampot
លក់ ពាណិជ្ជកម្ម Kampot
លក់ ពាណិជ្ជកម្ម Kampot
លក់ ពាណិជ្ជកម្ម Kampot
លក់ ពាណិជ្ជកម្ម Kampot
លក់ ពាណិជ្ជកម្ម Kampot
លក់ ពាណិជ្ជកម្ម Kampot
លក់ ពាណិជ្ជកម្ម Kampot
លក់ ពាណិជ្ជកម្ម Kampot
លក់ ពាណិជ្ជកម្ម Kampot

លក់ ពាណិជ្ជកម្ម Kampot

$ 450,000

លក់ ពាណិជ្ជកម្ម Kampot

$ 450,000

Freer is proud to offer this business opportunity for the right-minded investor-hotelier in the increasingly popular region of Kampot. Located barely 3km from Kampot City’s CBD.

The land parcel of 1000sqm is hard titled, has direct road access, water supply, electricity supply, high speed internet and septic tanks. As all this is included in the selling price, it is a decent investment in itself.

The business makes in excess of $45,000 per year in clear profit, making this a very attractive turnkey business investment. The property has been impeccably maintained and no forthcoming capital investment is anticipated.

Detailed booking and financial information can be made available for the serious buyer.

The resort comprises the following:

• Outdoor pool and sun terrace
• Free WiFi throughout the property
• Free private on-site parking
• Each room with TV and personal computer for audio-video streaming
• Some rooms include a private seating area and personal balcony/patio
• BBQ facilities and landscaped garden
• Cooking classes offered in the commercial-grade kitchen
• Mini-bars in each room
• Property is virtually 100% wheelchair accessible
• Daily housekeeping and maintenance by on-site staff
• Fully air conditioned

Original ID: KAM.A4

សង្ខេប

 • លេខយោង KAM.A4
 • ក្រទ្បាផ្ទៃ 930 m²
 • ផ្ទៃដី​សរុប 930 m²
 • កំដៅ ម៉ាស៊ីនត្រជាក់
 • ទឹក Individual
 • លក្ខខណ្ឌ លក្ខខណ្ឌល្អបំផុត
 • ជាន់ ជាន់ផ្ទាល់ដី
 • បែមុខទៅ ទិស​ខាង​កើត, ទិស​ខាងលិច, ទិស​ខាងជើង, ទិស​ខាងត្បូង
 • ការមើល គ្មានអ្វីបាំង

ទីតាំង

 • 7 បន្ទប់គេង
 • 7 បន្ទប់ទឹក
 • 1 បន្ទប់ទទួួលទានអាហារ
 • 1 សួនច្បារ
 • 1 ដី
 • 1 ផ្ទះបាយ
 • 1 បន្ទប់ដាក់សំភារៈ
 • 1 ចំណត

សេវាកម្ម

 • ម៉ាស៊ីនត្រជាក់
 • គ្រឿងសង្ហារឹម
 • អ៊ីនធើណេត
 • កណ្តឹងរោទិ៍
 • សន្តិសុខវីដេអូ
 • អាងហែលទឹក
លក់ ពាណិជ្ជកម្ម Kampot
លក់ ពាណិជ្ជកម្ម Kampot
លក់ ពាណិជ្ជកម្ម Kampot
លក់ ពាណិជ្ជកម្ម Kampot
លក់ ពាណិជ្ជកម្ម Kampot
លក់ ពាណិជ្ជកម្ម Kampot
លក់ ពាណិជ្ជកម្ម Kampot
លក់ ពាណិជ្ជកម្ម Kampot
លក់ ពាណិជ្ជកម្ម Kampot
លក់ ពាណិជ្ជកម្ម Kampot
លក់ ពាណិជ្ជកម្ម Kampot
លក់ ពាណិជ្ជកម្ម Kampot
លក់ ពាណិជ្ជកម្ម Kampot
លក់ ពាណិជ្ជកម្ម Kampot
លក់ ពាណិជ្ជកម្ម Kampot
លក់ ពាណិជ្ជកម្ម Kampot
លក់ ពាណិជ្ជកម្ម Kampot
លក់ ពាណិជ្ជកម្ម Kampot
លក់ ពាណិជ្ជកម្ម Kampot
លក់ ពាណិជ្ជកម្ម Kampot
លក់ ពាណិជ្ជកម្ម Kampot
លក់ ពាណិជ្ជកម្ម Kampot
លក់ ពាណិជ្ជកម្ម Kampot
លក់ ពាណិជ្ជកម្ម Kampot