ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Chroy Changvar
ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Chroy Changvar
ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Chroy Changvar
ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Chroy Changvar
ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Chroy Changvar
ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Chroy Changvar
ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Chroy Changvar
ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Chroy Changvar
ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Chroy Changvar
ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Chroy Changvar
ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Chroy Changvar
ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Chroy Changvar
ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Chroy Changvar
ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Chroy Changvar

ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Chroy Changvar Chroy Changvar

$ 400

ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Chroy Changvar Chroy Changvar

$ 400

On the 19th floor overlooking the Mekong River is this well-presented and compact condo, now available at a very reasonable price.


• 1 large bedroom / 2 bathroom
• Combined living / dining / kitchenette area
• Furnished
• Plenty of natural light
• Sweeping Mekong River views
• Street and elevator access
• 24 hour manned and video security
• Parking for one moto
• Pool / gym
• EDC and water (State rates)
• Communal garden and children’s’ play area
• Minimum lease 6 months

Original ID: MVT.AA19

សង្ខេប

 • លេខយោង MVT.AA19
 • បន្ទប់ 3 បន្ទប់
 • ក្រទ្បាផ្ទៃ 67 m²
 • ផ្ទៃដី​សរុប 75 m²
 • កំដៅ ម៉ាស៊ីនត្រជាក់, អគ្គិសនី
 • ទឹក Individual
 • លក្ខខណ្ឌ លក្ខខណ្ឌល្អបំផុត
 • ជាន់ ជាន់ទីី១៩ ជាន់ / 20
 • បែមុខទៅ ទិស​ខាងជើង, ទិស​ខាង​កើត
 • ការមើល គ្មានអ្វីបាំង ទីក្រុង

ទីតាំង

 • 2 បន្ទប់ទឹក
 • 1 បន្ទប់គេង
 • 1 រានហាាល
 • 1 ផ្ទះបាយ
 • 1 ចំណត
 • 1 បន្្ទប់ទទួលភ្ញៀវ

សេវាកម្ម

 • ម៉ាស៊ីនត្រជាក់
 • សន្តិសុខវីដេអូ
 • អាងហែលទឹក
 • អនុញ្ញាតសត្វចិញ្ចឹម
 • ទទួលភ្ញៀវ 24/7
 • គ្រឿងសង្ហារឹម
 • ជណ្តើរយោង
ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Chroy Changvar Chroy Changvar
ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Chroy Changvar Chroy Changvar
ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Chroy Changvar Chroy Changvar
ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Chroy Changvar Chroy Changvar
ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Chroy Changvar Chroy Changvar
ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Chroy Changvar Chroy Changvar
ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Chroy Changvar Chroy Changvar
ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Chroy Changvar Chroy Changvar
ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Chroy Changvar Chroy Changvar
ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Chroy Changvar Chroy Changvar
ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Chroy Changvar Chroy Changvar
ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Chroy Changvar Chroy Changvar
ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Chroy Changvar Chroy Changvar
ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Chroy Changvar Chroy Changvar