លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Chamkarmon

លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Chamkarmon Tonle Bassac

$ 7,000 / m²

លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Chamkarmon Tonle Bassac

$ 7,000 / m²

- 525 sqm near Naga World - ready for development
- Hard title

សង្ខេប

  • លេខយោង TLB.M9
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 525 m²
  • ផ្ទៃដី​សរុប 525 m²
  • ជាន់ ជាន់ផ្ទាល់ដី

ទីតាំង

  • 1 ដី

សេវាកម្ម

លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Chamkarmon Tonle Bassac