លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Kampot
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Kampot
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Kampot
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Kampot
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Kampot
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Kampot
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Kampot

លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Kampot

$ 36,000

លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Kampot

$ 36,000

Three blocks of land 4km from Kampot CBD are now available for an investor to develop.

Can be sold individually (Blocks One and Three only) or together.

• Hard titled
• Block One: 594 sqm - $36,000
• Block Two: 864 sqm - $52,000 (not sold separately)
• Block Three: 1045 sqm - $63,000
• All three combined: $150,000

Original ID: KAM.A5

សង្ខេប

  • លេខយោង MAK.A5
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 2503 m²
  • ផ្ទៃដី​សរុប 2503 m²
  • លក្ខខណ្ឌ លក្ខខណ្ឌល្អបំផុត
  • ជាន់ ជាន់ផ្ទាល់ដី
  • បែមុខទៅ ទិស​ខាងជើង, ទិស​ខាងត្បូង, ទិស​ខាង​កើត, ទិស​ខាងលិច
  • ការមើល មើលឃើញទេសភាពទាំងមូល

សេវាកម្ម

លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Kampot
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Kampot
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Kampot
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Kampot
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Kampot
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Kampot
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Kampot