ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Daun Penh
ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Daun Penh
ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Daun Penh
ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Daun Penh
ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Daun Penh
ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Daun Penh
ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Daun Penh
ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Daun Penh
ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Daun Penh
ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Daun Penh
ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Daun Penh
ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Daun Penh
ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Daun Penh
ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Daun Penh

ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Daun Penh Srah Chak

$ 3,500

ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Daun Penh Srah Chak

$ 3,500

Located less than 1km from the Japanese Bridge in a designer community setting is this large, popular and comfortable dwelling. Suitable for a medium sized family, it offers a lifestyle previously not available in the centre of town. With a garden, pool and plenty of space for the whole family, this will make a lovely home.

• Air-conditioning and hot water
• Washing machine, refrigerator and other low energy appliances
• Fully equipped western-style kitchen
• EDC & water (State rates)
• Garden and swimming pool
• Pet friendly
• Off-street parking
• Minimum 3-month deposit
• Minimum lease term 2 years

Original ID: DP11.W1

សង្ខេប

 • លេខយោង DP11.W1
 • ក្រទ្បាផ្ទៃ 580 m²
 • ផ្ទៃដី​សរុប 580 m²
 • កំដៅ ម៉ាស៊ីនត្រជាក់
 • ទឹក Individual
 • លក្ខខណ្ឌ លក្ខខណ្ឌល្អបំផុត
 • ជាន់ ជាន់ផ្ទាល់ដី / 3 floors
 • ការមើល គ្មានអ្វីបាំង ទីក្រុង

ទីតាំង

 • 4 បន្ទប់គេង
 • 5 បន្ទប់ទឹក
 • 2 បន្្ទប់ទទួលភ្ញៀវ
 • 2 រានហាាល
 • 1 ផ្ទះបាយ
 • 1 បន្ទប់ទទួួលទានអាហារ
 • 1 ដី
 • 1 ចំណត

សេវាកម្ម

 • ម៉ាស៊ីនត្រជាក់
 • គ្រឿងសង្ហារឹម
 • អ៊ីនធើណេត
 • កណ្តឹងរោទិ៍
 • អាងហែលទឹក
 • អនុញ្ញាតសត្វចិញ្ចឹម
ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Daun Penh Srah Chak
ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Daun Penh Srah Chak
ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Daun Penh Srah Chak
ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Daun Penh Srah Chak
ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Daun Penh Srah Chak
ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Daun Penh Srah Chak
ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Daun Penh Srah Chak
ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Daun Penh Srah Chak
ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Daun Penh Srah Chak
ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Daun Penh Srah Chak
ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Daun Penh Srah Chak
ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Daun Penh Srah Chak
ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Daun Penh Srah Chak
ជួល អគារស្នាក់នៅរូម Daun Penh Srah Chak