ជួល ផ្ទះល្វែង Daun Penh
ជួល ផ្ទះល្វែង Daun Penh
ជួល ផ្ទះល្វែង Daun Penh
ជួល ផ្ទះល្វែង Daun Penh
ជួល ផ្ទះល្វែង Daun Penh
ជួល ផ្ទះល្វែង Daun Penh
ជួល ផ្ទះល្វែង Daun Penh
ជួល ផ្ទះល្វែង Daun Penh
ជួល ផ្ទះល្វែង Daun Penh
ជួល ផ្ទះល្វែង Daun Penh
ជួល ផ្ទះល្វែង Daun Penh

ជួល ផ្ទះល្វែង Daun Penh Phsar Kandal I

$ 400

ជួល ផ្ទះល្វែង Daun Penh Phsar Kandal I

$ 400

This Khmer flat house has been tastefully restored and maintained to provide its tenants with a comfortable home. Access is via a safe side street that is gated and locked at night. The stairs from the ground to the apartment are clean and well maintained.

The apartment itself is clean throughout – from the white washed walls, terracotta floor tiles, track lighting, podium bedroom and western-style bathroom – and offers great value for money. Despite not having air-conditioning, the ceiling fans and natural airflow are quite sufficient even in the heat of the day.

• Plenty of natural airflow and light
• Private shaded balcony with lovely street views
• Large 60sqm floor plan
• Fully furnished
• Fully kitted kitchen
• 6 months minimum lease
• 1-month deposit

Original ID: DP3.G6

សង្ខេប

 • លេខយោង DP3.G6
 • ក្រទ្បាផ្ទៃ 60 m²
 • ផ្ទៃដី​សរុប 70 m²
 • ទឹក Individual
 • លក្ខខណ្ឌ លក្ខខណ្ឌល្អ
 • ជាន់ ជាន់ទីី២ ជាន់ / 4
 • បែមុខទៅ ទិស​ខាងជើង
 • ការមើល គ្មានអ្វីបាំង

ទីតាំង

 • 1 រានហាាល
 • 1 បន្ទប់ទឹក
 • 1 បន្ទប់គេង
 • 1 ផ្ទះបាយ
 • 1 បន្្ទប់ទទួលភ្ញៀវ

សេវាកម្ម

 • គ្រឿងសង្ហារឹម
ជួល ផ្ទះល្វែង Daun Penh Phsar Kandal I
ជួល ផ្ទះល្វែង Daun Penh Phsar Kandal I
ជួល ផ្ទះល្វែង Daun Penh Phsar Kandal I
ជួល ផ្ទះល្វែង Daun Penh Phsar Kandal I
ជួល ផ្ទះល្វែង Daun Penh Phsar Kandal I
ជួល ផ្ទះល្វែង Daun Penh Phsar Kandal I
ជួល ផ្ទះល្វែង Daun Penh Phsar Kandal I
ជួល ផ្ទះល្វែង Daun Penh Phsar Kandal I
ជួល ផ្ទះល្វែង Daun Penh Phsar Kandal I
ជួល ផ្ទះល្វែង Daun Penh Phsar Kandal I
ជួល ផ្ទះល្វែង Daun Penh Phsar Kandal I